Czynniki wpływające na kurs walut

Czynniki wpływające na kurs walut

Istnieje wiele różnych czynników, które wpływają na kursy walut. Zazwyczaj czynniki te są niezależne od siebie, dlatego ustalanie obecnego kursu danej waluty jest niezwykle trudne i czasochłonne. Pierwszym z czynników, który wpływa na kurs walut jest PKB, czyli produkt krajowy brutto. Według jego wysokości interpretuje się to, w jakiej kondycji jest gospodarka danego kraju. Bezpośrednio przekłada się to na wysokość kursu walutowego w tym kraju. Im silniejsza i bardziej stabilna gospodarka, tym mocniejsza będzie waluta. Natomiast w przypadku słabego PKB, słaby będzie również kurs waluty danego kraju. Kolejnym głównym czynnikiem wpływającym na wysokość kursu jest bezrobocie i jego stopa w kraju. Jeśli bezrobocie jest wysokie, interpretuje się go jako sygnał o tym, że sytuacja gospodarcza pogarsza się, co także ma bezpośredni wpływ na wysokość kursu walutowego, który w tym przypadku gwałtownie spada. Trzecim z głównych czynników wpływających na kurs walut jest inflacja. Jeśli inflacja kraju wzrasta w stosunku go jego handlowych partnerów, kurs walutowy spada na terenie całego kraju. Natomiast realne stopy procentowe mają wpływ na wzrost kursu w przypadku wzrostu stóp procentowych. Te cztery czynniki są głównymi czynnikami kształtującymi kursy walut w kraju, natomiast istnieje także szereg dodatkowych czynników.

[Total: 1    Average: 4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.